Tầm nhìn và sứ mệnh

img_about

“Trở thành công ty có sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất Việt Nam”, đồng thời đẩy mạnh những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Tiêu chí: Mỗi gia đình sử dụng ít nhất một chai dầu ăn Marvela.

Lịch sử hình thành công ty
Triết lý kinh doanh
Thành viên sáng lập